Inloggning

Tillverkning

Meccamo

Meccamo

MECCAMO tillverkar sedan 1983 högkvalitativt bränsle för hobby och racing. Bränslet genomgår strikt kvalitetskontroll innan det blandas och levereras och endast de bästa råvaror används. I många bränslen ingår anti-korrisionsmedel och ett speciellt utvecklat medel för att minska friktionen i motorn.
MECCAMO är en av Europas största tillverkare av bränsle för modellmotorer, och levererar även modellbränsle till bl a Eurocopter (model avdelning) samt Franska försvaret (UAV).

Många toppförare inom bil, båt, helikopter och flyg har också valt att använda bränsle från MECCAMO; David Ronnefalk,Yannick Aigoin, Fabio Boere, Martin Bayer, Ricardo Perrin, Borje Hernandez, Alex Lafranchi, Sebastian Videmont är exempel på några.

David Ronnefalk och Meccamo Europamästare 2013!

David Ronnefalk och Meccamo Europamästare 2013!

Vid 1:8 buggy EM 2013 segrade David Ronnefalk. David har sedan många år valt att använda kvalitets bränsle från Meccamo. David använde det nya Squadra bränslet som ger både hög effekt och bättre bränsleekonomi.
Stort Grattis till hela teamet!

Olika bränslen

Olika bränslen

Meccamo tillverkar olika bränslen för olika användningsområden. Dessutom finns olika inblandning av nitrometan, ett effekthöjande medel.

Längst ner på sidan finns en länk för nerladdning av ett produktblad över Meccamos olika bränslen.

Tillverkning

Tillverkning

MECCAMO använder infraröd Spectrometer samt Chromatographie utrustning för att säkerställa att kvalité och renhet motsvarar de högt ställda krav som ställts på tillverkarna av de kemiska komponenterna. Utrustningen ger en detaljerade kemisk analys vilket gör det möjligt för MECCAMO att garantera att endast de bästa råvaror alltid används, från tillverkningsserie till tillverkningsserie.

När allt råmaterial testats "in-house" blandas bränslet i datoriserade maskiner efter en fördefinierad metod för att ge ett önskat resultat beroende på vad bränslet skall användas till. Kvalitetskontroll sker genom hela tillverkningsprocessen och 3 prover sparas från varje tillverkningsbatch.
Ett prov testas för exakt innehåll och renhet och två prover sparas i två år så att man alltid kan gå tillbaka och kontrollera blandning och kvalité över tiden.
Efter att bränslet är färdigblandat lagras det i 304 liter stora behållare tillverkade av rostfritt stål som sats under tryck med Nitrogen gas för att säkerställa kvalién.

MECCAMO använder ett unikt system för att kunna spåra och säkerställa att bränslet alltid håller högsta möjliga kvalité. Under 1993 infördes ett system för att kunna spåra och identifiera varje levererad förpackning och tillverkningsbatch. Varje förpackning har på dekalen som specificerar nitro innehållet ett unikt nummer som kan spåras till respektive tillverkningsbatch.

Förpackningen som används är speciellt framtagen för att skydda bränslet från UV strålning och fukt som finns i luften. Under tillverkning och lagring förvaras metanolen under Nitrogen tryck vilket förhindrar att fukt kan påverka metanolen.

All förpackning uppfyller EUs regler med bl a barnsäker skruvlock, varningstriangel för blinda och instruktion på Svenska.


Senaste nyheter


Topplistan